Usuwamy azbest ‒ rozpoczął się nabór wniosków

277

Autor: Urząd Miasta

Do 14 lutego 2020 roku w Urzędzie Miasta składać można wnioski o usunięcie z terenu miasta wyrobów zawierających azbest. Koszty demontażu szkodliwych dla zdrowia materiałów pokryte zostaną przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Jest on skierowany do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora publicznego.

Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie wniosku wraz z załączonym zaświadczeniem ze Starostwa Powiatowego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykonania robót budowlanych polegających na usunięciu azbestu z budynku.

Druk wniosku znajduje się w załączniku poniżej, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Mościckiego 12. Wypełnione wnioski należy złożyć do 14 lutego br.

Finansowanie usług polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zapewni Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ze środków zaplanowanych w budżecie miasta na 2020 rok (do wyczerpania limitu). Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, tel. 44 724-23-11 wew. 642.

Pliki do pobrania