Jak pozyskać środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej

266

Autor: Urząd Miasta

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej”, które odbędzie się 10 lutego 2020 roku w Łodzi w godz. 12-14. W jego trakcie omówione zostaną zasady naboru  w ramach Działania VII.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu mogą wziąć udział mieszkańcy województwa łódzkiego zainteresowani przedmiotową tematyką. Specjaliści przedstawią na nim cele i założenia konkursu, w ramach którego będzie można się starać o środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej. Będzie można dowiedzieć się m.in. kto jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie, jak przygotować wniosek, na co mogą być wykorzystane środki pozyskane w konkursie. Planowane są również konsultacje indywidualne.

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

  • dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych:

    ‒ remont, budowa, przebudowa budynków pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu,

    ‒ adaptacja istniejących budynków w celu dostosowania ich do świadczenia usług pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu,

  • projekty infrastrukturalne polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub adaptacji budynków dla podmiotów realizujących formy pomocy:

    ‒ w zakresie pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz dla realizacji zadań rodzinnych domów dziecka,

    ‒ w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

  • projekty infrastrukturalne polegające na remoncie, budowie, przebudowie lub adaptacji budynków dla podmiotów integracji społecznej, w tym CIS, KIS, ZAZ, WTZ, realizujących formy pomocy w zakresie usług aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, proszone są o wypełnienie do 5 lutego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4018-spotkanie-informacyjne-dotyczace-pozyskiwania-srodkow-na-rozwoj-infrastruktury-opieki-spolecznej.

Kontakt z organizatorem: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź, tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60, e-mail: GPILodz@lodzkie.pl.