Seniorze uważaj na fałszywego ,,wnuczka” i ,,policjanta” !!!

167

Autor: KPP

Przestępcy działają różnymi metodami, próbując oszukać głównie starsze osoby. Sprawcy chcą wyłudzić pieniądze, które często stanowią dorobek całego życia seniorów. Do tomaszowskich policjantów dotarła informacja, że fałszywy wnuczek znów przypomniał mieszkańcom Tomaszowa o swoim istnieniu.

Tomaszowscy Policjanci przypominają:

– w przypadku tego rodzaju oszustw mechanizm działania przestępców jest prosty i w każdym przypadku odbywa się według podobnego scenariusza. Telefonując – zazwyczaj do osoby starszej i samotnie mieszkającej – sprawca podaje się za członka jej rodziny. Podczas rozmowy w rozmaity sposób zdobywa zaufanie starszych ludzi i wykorzystując ich łatwowierność i dobre serce, nakłania do udzielenia pożyczki na pilne wydatki. Po uzyskaniu obietnicy takiej pożyczki dzwoniący zazwyczaj informuje, że po odbiór pieniędzy zgłosi się jego znajomy. Naiwne i chcące pomóc osoby, wręczają pieniądze pośrednikowi – bywa że są to oszczędności całego życia. Zaraz potem ślad po pieniądzach i oszustach się urywa.

   Pamiętajmy również, że coraz częściej członkowie grup przestępczych podają się za funkcjonariuszy policji i CBŚP zajmujących się rozpracowywaniem oszustów. Bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim telefonom! Pamiętajmy, że prawdziwi policjanci nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. Aby ustrzec się przed tego typu oszustwem w sytuacjach wymagających natychmiastowego podjęcia decyzji finansowych należy zastanowić się przez chwilę, czy to na pewno ktoś z rodziny potrzebuje pomocy? Jeden telefon do prawdziwego krewnego rozwieje wszelkie wątpliwości i pozwoli nam uniknąć bardzo poważnej straty.

Pamiętajmy również, aby zawsze o swoich podejrzeniach powiadomić policję. Rozmawiajmy także ze starszymi członkami rodziny o tego rodzaju oszustwach. Ostrzegajmy i mówmy, co należy robić w takich sytuacjach.