Zintegrowane zajęcia taktycznych XLI zmiany PKW KFOR

418

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

Zajęcia mają na celu koordynację działań sił pokojowych w ramach NATO na terenie republiki Kosowa. Żołnierze polscy wykonują zadania zamiennie z przedstawicielami innych kontyngentów. Wysoki poziom prezentowany przez polskich żołnierzy jest efektem przygotowań w kraju oraz treningów realizowanych w rejonie misji. Dbałość o wysoką dyscyplinę szkoleniową jest wynikiem prawidłowego szkolenia i dowodzenia na każdym szczeblu.