Drugi etap warsztatów z Instytutem Pamięci Narodowej

170

Autor: II Lo im. Stefana Żeromskiego

Dnia 6 lutego uczniowie klasy I h (men) wraz z wychowawczynią, Panią Katarzyną Kozioł-Machel, wzięli udział w drugiej części warsztatów zatytułowanych „Zostań odkrywcą miejsc pamięci narodowej”, zorganizowanych przez łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Klasa podzieliła się wcześniej na grupy, a każda z nich miała do przygotowania prezentację multimedialną na temat upamiętnienia walk i męczeństwa narodu polskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obiekty, które zostały w ujęte w 10 prezentacjach przedstawiały tablice i pomniki, murale, groby i cmentarze wojenne, groby weteranów, drzewa pamięci, miejsca w przestrzeni publicznej (ulice, ronda, szkoły, place, parki, skwery). Uczniowie prezentując swoje prace podkreślali, że uwzględnili w nich głównie miejsca pamięci znajdujące się na terenie ich gminy lub miasta. Wszystkie zostały wysoko ocenione zarówno pod względem merytorycznym jak i informatycznym.

Warsztaty poprowadzili przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej: Pani Patrycja Resel i Pan Bartosz Bijak.

Przed nimi jeszcze wiosenna piesza wycieczka szlakiem miejsc pamięci w okolicach Spały i Inowłodza.