XVI Powiatowe Spotkanie Noworoczne

499

Autor: Starostwo Powiatowe

8 lutego 2020 r. w Hotelu Arboretum w Studziankach odbyło się XVI Powiatowe Spotkanie Noworoczne, na które zaproszeni zostali znamienici goście zarówno z powiatu tomaszowskiego, jak i województwa łódzkiego. Impreza organizowana jest corocznie od 2005 r.

Gospodarzami uroczystości byli: Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski i Przewodnicząca Rady Powiatu Wacława Bąk.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski oraz Marszałek Senior Minister Antoni Macierewicz.

Ponadto w Spotkaniu udział wzięli:


Gośćmi specjalnymi wieczoru byli: Burmistrz Miasta Krynica Morska Krzysztof Swat oraz Sekretarz Miasta Krynica Morska Jolanta Kwiatkowska, z którymi przed rozpoczęciem spotkania Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski i Wicestarosta Leszek Ogórek podpisali porozumienie o współpracy obu regionów.

Spotkanie Noworoczne jest doskonałą okazją do integracji samorządowców z całego powiatu tomaszowskiego, jak również do zaprezentowania osiągnięć powiatu w rożnych dziedzinach. Gospodarze zaprezentowali zebranym w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze inwestycje i osiągnięcia minionego roku oraz podsumowali wydarzenia kulturalne organizowane i współorganizowane przez powiat.

Tradycją powiatowych spotkań noworocznych jest przyznanie tytułu „Przyjaciel Powiatu Tomaszowskiego” osobom, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Ziemi Tomaszowskiej. Do tej pory tytułem „Przyjaciela Powiatu Tomaszowskiego” zostało uhonorowanych 76 osób. Wśród wyróżnionych są m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, inwestorzy i przedsiębiorcy. Laureatami są także ludzie wielkiego serca, artyści i sportowcy. Tegoroczne wyróżnienia, podobnie jak nadawane we wcześniejszych latach, są symbolem wdzięczności i podziękowań za wspieranie Powiatu Tomaszowskiego jego w codziennej działalności.

W tym roku grono Przyjaciół Powiatu Tomaszowskiego powiększyło się o 7 znamienitych nazwisk działających na różnych płaszczyznach:
– Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski,
– Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anna Milczanowska,
– Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Robert Telus,
– Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko
– Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wlazłowski,
– Zespół Folklorystyczny „Smardzewianie”
– Opiekun i instruktor Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Lubochnianie” Małgorzata Tyce

Wzorem roku ubiegłego wyróżnieni otrzymali figury świętego Antoniego z dzieciątkiem Jezus – Patrona Miasta Tomaszowa Maz. i Powiatu Tomaszowskiego, obrazy Matki Bożej z wizerunkiem jej Niepokalanego Serca, pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

W części artystycznej uroczystości wystąpiły: Zespół Pieśni i Tańca „Mali Lubochnianie”, działający przy Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Lubochni oraz Zespół Folklorystyczny Smardzewianie, reprezentujący Gminę Tomaszów Mazowiecki. Występy zostały przyjęte przez zgromadzonych z entuzjazmem i docenione gromkimi oklaskami.

Tegoroczne spotkanie prowadzili Elżbieta Łojszczyk – Członek Zarządu Powiatu oraz Piotr Krzysztofik – Radny Rady Miejskiej, a przygotowane zostało przez pracowników Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego na czele z p.o. Naczelnika Wydziału – Agnieszką Biniek oraz Powiatowe Centrum Animacji Społecznej im. płk Witolda Pileckiego w Tomaszowie Maz.