Zbiórka pieniędzy dla dzieci w „Samochodówce”

299

Autor: ZSP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

7 lutego 2020 r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu podsumowali zbiórkę pieniędzy dla dzieci, które wychowują się  w Domach  Dziecka lub  rodzinach zastępczych, przeprowadzoną  w ramach  ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Zebraliśmy 13,600 kg monet, czyli 200,11 zł. Celem akcji było pokazanie, jaką  siłę może stanowić niewielka pomoc wielu ludzi, a także wspólne działanie dla dobra innych.  Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Monika Kapała