Dzień Bezpiecznego Internetu

244

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest e całej Europie od 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. To okazja do inicjowania różnorodnych działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Piłsudskiego także podjęto działania, by  przypomnieć młodym internautom o zasadach właściwego korzystania z sieci.  Krótki apel, który odbył się 13 lutego 2020 r. stał się okazją do promowania wśród uczniów bezpiecznych zachowań w Internecie. Uczynili to siódmoklasiści przygotowani do występu przez panią Izabelę Kowarę i pana Piotra Kaniewskiego.  

Rozstrzygnięto też szkolne konkursy na najciekawszą fraszkę, mem i hasło. Dyrektor szkoły, Lucyna Siudzińska wręczyła zwycięzcom nagrody.  Podkreśliła, że najważniejsze są te prawdziwe relacje, które można stworzyć w realnym, a nie wirtualnym świecie .