ZUS – jeszcze tylko tydzień na zgłoszenie do małego ZUS (plus).

376

Od początku lutego do „małego ZUS” na nowych zasadach, zgłosiło się w Łódzkiem 3,5 tys. przedsiębiorców, w całym kraju – 63 tys. Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie zgłosili się do ulgi w opłacaniu składek, a spełniają do niej warunki, mają jeszcze tydzień na zgłoszenie, ponieważ zgłoszenia przyjmowane są tylko do 2 marca.

Na terenie województwa łódzkiego, najwięcej osób, zgłosiło się  do małego ZUS, na terenach działania I oddziału ZUS w Łodzi. W lutym odnotowano tu 1,5 tys. zgłoszeń. Troszkę mniej, bo 1,2 tys. zgłoszeń do „małego ZUS”, przyjęto na terenie działania II oddziału ZUS w Łodzi. Na terenie działania  oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – przyjęto 837 zgłoszeń w tym miesiącu.

Na czym polega ulga w „małym ZUS”?

Ulga w „małym ZUS” polega na tym, że można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości, tj. obliczone od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależała od ubiegłorocznych dochodów z działalności gospodarczej. Wysokość podstawy wymiaru można obliczyć przy pomocy kalkulatora udostępnionego na stronie eskladka.pl. Podstawa wymiaru musi zawierać się w przedziale między 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Warunki

Niższe składki w ramach „małego ZUS”, mogą po zgłoszeniu, opłacać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następującewarunki:

– przychód z ich ubiegłorocznej działalności gospodarczej nie jest  wyższy niż 120 tys. zł. (Jeżeli działalność nie była prowadzona przez cały rok, przychód jest mniejszy, proporcjonalny, do liczby dni prowadzonej działalności.) Przypomnijmy, że przed zmianami, z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30 – krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli kwoty 67,5 tys. zł.

– w ubiegłym roku działalność prowadzili  przez co najmniej 60 dni,

– działalność musi być prowadzona na podstawie CEIDG. „Mały ZUS” nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą innego rodzaju, np. jako wspólnika spółki jawnej, twórcy czy artysty.

– przedsiębiorca nie może rozliczać się z działalności gospodarczej na podstawie karty podatkowej, z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT,

– nie można też wykonywać  dla byłego bądź obecnego pracodawcy tego co robiło się  dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

– z „małego ZUS” można korzystać dopiero po wykorzystaniu „ulgi na start” – jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował  i składek preferencyjnych.

Jak się zgłosić do „małego ZUS”?

Żeby zgłosić się do małego ZUS należy wyrejestrować się z dotychczasowych ubezpieczeń i zarejestrować się ponownie z kodem właściwym dla „małego ZUS” 0590 lub 0592. Dodatkowo w marcu należy złożyć dokumenty rozliczeniowe  za luty z informacją o rocznym przychodzie, dochodzie i formie opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby, które wcześniej były zgłoszone do „małego ZUS” na dotychczasowych zasadach i chcą kontynuować korzystanie z ulgi według nowych zasad nie muszą się przerejestrowywać. Muszą natomiast dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe  z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek- w lutym za styczeń i w marcu za luty. Przypominamy, że od 1 lutego zmienił się sposób obliczania składek. Składki oblicza się od dochodu a nie jak wcześniej od przychodu.

Z małego ZUS można korzystać przez 36 miesięcy.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego