W lutym do Małego ZUS Plus przystąpiło ponad 7 tys. przedsiębiorców z województwa łódzkiego

198

Ponad 7 tys. przedsiębiorców w województwie łódzkim, przystąpiło w lutym do Małego ZUS Plus. Dzięki temu, opłacane przez nich składki na ubezpieczenie społeczne będą niższe. Zaoszczędzić można nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Czas na zgłoszenie do ulgi w opłatach  już minął. Do Małego ZUS Plus, można było zgłaszać się od 1 lutego do 2 marca br. W tym czasie w województwie łódzkim przyjęto ponad 7 tys. zgłoszeń od przedsiębiorców.

Wpływ zgłoszeń w okresie od 1 lutego do 2 marca 2020 r.

I oddział ZUS w Łodzi – 2954

II oddział ZUS w Łodzi – 2355

oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 1788

W całym kraju do małego ZUS od 1 lutego do 2 marca zgłosiło się 126 tys. przedsiębiorców. Obecnie w zgłoszeniu do ulgi pozostaje 281 tys. przedsiębiorców.

Mały ZUS Plus wszedł w życie 1 lutego 2020 r. Przed zmianami z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tys. złotych. Od początku lutego kwota ta wzrosła do 120 tys. zł.

Od lutego w Małym ZUS-ie Plus zmienił się sposób obliczania składek. Teraz kwota składek zależy od dochodu, a nie jak wcześniej od przychodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal musi się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60- proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty, pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego zawiera on dane potrzebne do obliczeń na Małym ZUS-ie po zmianach.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego