Narada służbowa strażaków i leśników, w związku z zagrożeniem pożarowym lasów

291

Autor: Starostwo Powiatowe

To czas sprzyjający pożarom lasów. W środę, 4 lutego 2020 roku w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie strażaków i leśników.  W czasie spotkania poruszone z ostały tematy dotyczące działań, jakie należy rozpocząć w związku z możliwością wystąpienia pożarów w lasach, w szczególności związane są one z nielegalnym wiosennym wypalaniem traw.

Krzysztof Iskierka – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim powitał zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Marek Dyśko – nadleśniczy Nadleśnictwa Smardzewice, Jacek Wójtowicz – nadleśniczy Nadleśnictwa Spała i Wojciech Smyka z Nadleśnictwa Brzeziny.

„Dzięki inicjatywie pana  komendanta starszego brygadiera Krzysztofa Iskierki, z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz nadleśniczych w nadleśnictwach, należących do powiatu tomaszowskiego i sąsiednich, zostało dzisiaj zorganizowane spotkanie z podsumowaniem lat ubiegłych 2018 i 2019 roku, w związku z zagrożeniem pożarowym. Uważam, że jest to bardzo cenna inicjatywa, zwłaszcza o tej porze roku, kiedy po bezśnieżnej zimie, zagrożenie pożarowe może być większe. Lata były dość suche i to sprzyjało, że pożarów było dużo więcej. Zaczyna się sezon wypalania traw, które zagrażają również lasom. Takie cenne inicjatywy będą wspierane przez władze powiatu.” – powiedziała Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

Każde z nadleśnictw omówiło warunki, jakie sprzyjają pożarom, usytuowanie, ilość i jakość dróg przeciwpożarowych, punkty czerpania wody oraz pozostałe czynniki, które mają wpływ na sytuację pożarową.

Omówione zostały zadania, jakie należy podjąć, by zapobiegać pożarom. Ważne jest także to, by uświadamiać  młodzież, jak należy postępować, by chronić lasy przed pożarami.