„Z myślą, o kobietach…”

455

Autor: KPP

8 marca to czas, w którym od wielu dekad obchodzony jest Światowy Dzień Kobiet. W tym wyjątkowym dniu, płeć piękna spotyka się z bardzo miłymi zachowaniami ze strony mężczyzn i może liczyć na wyjątkowe względy. To ważne święto dla wszystkich kobiet, lecz istotnym jest by również w codziennym życiu Panie spotykały się z szacunkiem i zrozumieniem ze strony męskiej społeczności oraz by nie padały ofiarą przemocy, psychicznej, fizycznej ale również i tej ekonomicznej. By móc walczyć z tym zjawiskiem, które w głównej mierze skierowane jest wobec kobiet, zorganizowano w Tomaszowie Mazowieckiem konferencję pn. ,,Przemoc ekonomiczna. Realny problem-realna pomoc” ,w której aktywny udział wzięli tomaszowscy policjanci. Jednym z prelegentów konferencji był Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman.

Konferencja pod nazwą ,,Przemoc ekonomiczna. Realny problem-realna pomoc” odbyła się 25 listopada 2019 r. tj. w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Jej organizatorem była Fundacja Open Mind Projects PL z Tomaszowa Mazowieckiego.  Inicjatywę wsparło również Stowarzyszenie Kongres Kobiet i Open Society.

Celem konferencji było zainicjowanie debaty lokalnej na temat zjawiska przemocy ekonomicznej, która to w głównej mierze kierowana jest wobec kobiet. W trakcie konferencji,  której prelegentami byli: dr Agata Chełstowska, Monika Kubacka, Marta Sobolak, Agata Stacewicz, Liliana Pułka, Sławomir Obara oraz Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman, omówiono między innymi mechanizmy psychologiczne towarzyszące przemocy ekonomicznej, mówiono o tym jak pomóc sobie lub osobom bliskim, które uwikłane są w tak trudną relację, jaki jest kontekst prawny oraz możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją.

Konferencję zrealizowano w ramach projektu ,,Przestrzenie Kobiet”, a jej następstwem było stworzenie przez wykładowcę spotkania dr. Agatę Chełstowską ,,Kwestionariusza do pomiaru występowania i skali przemocy ekonomicznej”

Ponadto, z uwagi na trwające prace sejmowe nad Drukiem nr 2299 stanowiący ,,Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw”, który zakłada, że zjawisko noszące znamiona przemocy ekonomicznej stanowić będzie odrębny czyn, za który przewidziane będą surowe sankcje karne, w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim przy wykorzystaniu w/w kwestionariusza, tworzone jest narzędzie mające na celu diagnozę przedmiotowej problematyki. Powyższe ma usprawnić działania, które będą chroniły ofiarę przemocy ekonomiczne