Sąd Rejonowy w Tomaszowie informuje

634

Autor: www.tomaszow-maz.sr.gov.pl

Szanowni Państwo, w związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-1, uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. odwołuje się rozprawy i posiedzenia jawne, za wyjątkiem spraw pilnych.

Zaprzestaje się bezpośredniej obsługi interesantów BOI, w sekretariactach wydziałów, oddziałach i zespołach kuratorskich, na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej lub elektronicznej).

Ogranicza się funkcjonowanie Biura Podawczego i Sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych z zaleceniem możliwości składania pism i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie.

Odwołuje się dyżury sekretariatów Wydziałów, Biura Podawczego w dniach: 16 marca, 23 marca, 30 marca 2020 r. po godzinie 1530.

Odwołuje się przyjęcia interesantów przez Prezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów w dniach: 17 marca, 24 marca oraz 31 marca 2020 r.

Zaleca się ograniczenie bezpośredniego kontaktu z Sądem wyłącznie do sytuacji wymagających osobistego stawiennictwa (uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach Sądu, gdy stawiennictwo jest obowiązkowe lub z innych przyczyn jest wymagane). W pozostałych przypadkach zaleca się ograniczenie do kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub operatora pocztowego.

Dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej Sądu.

Zarządzenie nr 5/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie ryzyka potencjalnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2