Policja informuje

811
Foto: KPP Tomaszów Mazowiecki

Autor: KPP

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa, policjantów i pracowników Policji, zawiesza się do odwołania postępowania kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

W związku z tym,informujemy kandydatów do służby w Policji, aby nie zgałaszali się do jednostek Policji prowadzących postępowania kwalifikacyjne. Postępowania te zawieszone zostają do odwołania.

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie  w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.