Komunikat dotyczący wniosków do CEIDG w okresie pandemii

64

Autor: Urząd Miasta

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:

Uprzejmie informuję, iż wnioski do CEIDG można składać elektronicznie ( za pośrednictwem platformy ePUAP) lub przesyłać pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.

Wniosek  w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć również także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.