II LO zaprasza absolwentów szkół podstawowych do kontynuowania nauki w roku szkolnym 2020/2021

99

Autor: Starostwo Powiatowe

II Liceum Ogólnokształcące jest  najlepszą szkołą w powiecie tomaszowskim, co potwierdzają zdobywane od lat wyróżnienia w rankingach (Złote lub Srebrne Tarcze „Perspektyw„) oraz publikowane na stronach OKE wyniki matury.  Szkoła  nosi imię Stefana Żeromskiego, choć tradycja łączy uczniów i absolwentów II LO także ze słowem ARBUZ, co można tłumaczyć następująco:

A jak Ambicja
R jak Rozum
B jak B
U jak Uzdolnienia
Z jak Zapał 

lub

A jak Apetyt na wiedzę
R jak Rozwój osobowości
B jak Bratnie koło
U jak Umiejętności
Z jak Zasady.

Na rok szkolny 2020/2021 absolwenci szkół podstawowych mogą złożyć wniosek do klas o profilu:

 – matematyczno-fizycznej

 – humanistycznej

 – biologiczno-chemicznej

 – menedżerskiej

 – medycznej.

 W szkole obowiązują mundurki – granatowe lub czarne. Uczniowie noszą tarcze na lewym rękawie i emblematy na klapach

W szkole jest stołówka, która przygotowuje smaczne obiady

 Olimpiady i konkursy

Ważną rolę w działalności dydaktycznej Liceum odgrywają olimpiady przedmiotowe. Jest to jedna z form pracy nauczycieli z uczniem zdolnym i jeden z ważniejszych kierunków pracy. II LO przoduje w tej dziedzinie w województwie łódzkim. Ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe odbywają się pod patronatem towarzystw naukowych i szkół wyższych. Każda z olimpiad składa się z trzech etapów. I etap organizowany jest na poziomie szkolnym, etap II ma zasięg regionalny, a etap III – finałowy organizowany jest w mieście organizatora zawodów. Wybrani laureaci biorą udział w olimpiadach międzynarodowych. Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Wiele uczelni wyższych określa w swoich regulaminach preferencje rekrutacyjne dla zwycięzców olimpiad.