Odeszła Halina Jankowska

211

Autor: Urząd Miasta

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani Haliny Jankowskiej, nauczycielki, wieloletniej dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim, społeczniczki i radnej Rady Miejskiej w latach 1994-1998. Na zawsze pozostanie w pamięci nie tylko najbliższych, ale także uczniów, wychowanków, środowiska oświatowego i wielu tomaszowian, którym niosła bezinteresowną pomoc.

Halina Jankowska, urodziła się 3 września 1943 r. w Tomaszowie Mazowieckim. W latach 1950–1956 uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 1. W 1960 r. ukończyła II Liceum Ogólnokształcące, otrzymując świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczęła naukę w Studium Nauczycielskim w Piotrkowie Trybunalskim i w 1962 r. otrzymała dyplom nauczycielski. W 1977 r. ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach, uzyskując tytuł magistra chemii.

Przez 42 lata związana była ze Szkołą Podstawową nr 12, gdzie pracowała jako nauczycielka fizyki i chemii. W latach 1978-1985 pełniła w tej placówce funkcję wicedyrektora, a od 1 września 1985 r. do 31 sierpnia 2004 r. dyrektora szkoły. Jako świetny pedagog i menedżer zyskała uznanie środowiska nauczycielskiego, społeczności uczniowskiej oraz rodziców.

Pani Halina Jankowska pełniła też szereg funkcji społecznych, była m.in.: szczepową ZHP, sekretarzem POP, sekretarzem Koła Ligi Kobiet, wielokrotnie pracowała w komisjach wyborczych do Rad Narodowych i Sejmu oraz komisjach referendalnych. Współpracowała z PWZ, Sądem dla Nieletnich, RUSW, Samorządem Mieszkańców, zakładem Opiekuńczym „Chemitex–Wistom”.

W latach 1994-1998 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego II kadencji.

Zmarła 14 kwietnia br. Składamy najbliższym wyrazy współczucia.

Pogrzeb pani Haliny Jankowskiej odbędzie się 16 kwietnia o godz. 14 na cmentarzu przy ul. Smutnej. Rodzina prosi o modlitwę za zmarłą w domach.