Dodatkowy sprzęt komputerowy pomoże w zdalnym nauczaniu

57

Autor: Urząd Miasta

Urząd Miasta otrzymał 100 000 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do nauki zdalnej. Trafi  on do uczniów i nauczycieli tomaszowskich szkół podstawowych, by ułatwić prowadzenie lekcji online. Po zakończeniu nauczania na odległość pozostanie na wyposażeniu placówek.

W ramach grantu zaplanowano zakup 30 laptopów, 8 tabletów, 10 pakietów oprogramowania (każdy zawiera 5 licencji dla każdej ze szkół, do której będą przekazane laptopy) oraz 8  pakietów dostępowych do Internetu (do tabletów). Placówki otrzymają średnio po trzy laptopy, a jedna ze szkół (zgodnie z zapotrzebowaniem) tablety. Sprzęt zostanie następnie  użyczony uczniom i nauczycielom, którzy sygnalizowali jego brak, i będzie stanowił uzupełnienie komputerów mobilnych, które szkoły już wypożyczają uczniom w miarę zgłaszanych potrzeb.

Pieniądze przyznane miastu na zakup laptopów i tabletów  pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dodać należy, że 100 000 zł stanowi maksymalną kwotę, jaką samorządy mogą otrzymać w ramach projektu „Zdalne nauczanie” (jest ona powiązana z liczbą uczniów w gminie).