Projekt edukacyjno-historyczny. Święto Flagi – 2 Maja

73

Autor: SP nr 12 im. Jana Pawła II

  1. Projekt skierowany jest do uczniów klas O-III Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.
  2. Celem projektu jest:
  • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi i obchodzonym 2 maja świętem flagi państwowej;
  • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do symboli narodowych;
  • Promowanie patriotyzmu poprzez wykonanie prac plastycznych.
  1. Udział w projekcie polega na wykonaniu pracy plastycznej – Flagi Polski.
    Zapraszamy uczniów klasy O-III do wzięcia udziału w projekcie plastycznym „Flaga Polski”. Każdy uczestnik może wykonać jedną, płaską pracę plastyczną – flagę biało-czerwoną wybraną przez siebie techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.) z wykorzystaniem dowolnych materiałów (np.: papier, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze, materiały sypkie) i dowolnej fakturze. Flaga musi być biało – czerwona bez żadnych napisów i innych symboli (godła).
  2. Wykonane prace należy sfotografować, podać imię i nazwisko autora oraz klasę i przesłać do dnia 27 kwietnia 2020 roku na adres: Tmsp12@wp.pl
  3. Wszystkie prace zostaną ocenione, a najlepsze umieszczone na stronie internetowej szkoły.