Projekt edukacyjno-historyczny. Święto Konstytucji 3 Maja

485

Autor: SP nr 12 im. Jana Pawła II

  1. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.
  2. Celem projektu jest:
  • Rozbudzanie postaw patriotycznych i świadomości narodowej wśród dzieci i młodzieży.
  • Kultywowanie pamięci o ważnym wydarzeniu historycznym – uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.
  • Promowanie patriotyzmu poprzez wykonanie prac plastycznych.
  1. Udział w projekcie polega na wykonaniu pracy plastycznej upamiętniającej rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tematyka pracy powinna nawiązywać do wydarzeń, postaci historycznych, miejsc związanych z Konstytucją 3 Maja oraz symboli narodowych. Technika i forma pracy jest dowolna: rysunek, plakat, kolaż. Można też wykonać pracę na komputerze w programie graficznym.
  2. Wykonane prace należy sfotografować, podać imię i nazwisko autora oraz klasę  i przesłać do dnia 27 kwietnia 2020 roku na adres: Tmsp12@wp.pl
  3. Wszystkie prace zostaną ocenione  z historii,  a  najlepsze umieszczone  na  stronie internetowej szkoły.