Zardzewiała śmierć-ciągle groźna

281

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

5 maja o godzinie 14:20 żołnierze zostali na wezwani do powiatu łowickiego do miejscowości Łaguszew, gdzie w trakcie prac ziemnych został ujawniony pocisk 88 mm. 16 maja o godzinie 15:00, saperzy udali się do Uniejowa. Podczas prac ziemnych na prywatnej posesji, ujawnione zostały 2 pociski 75mm. Saperzy sprawdzając teren, oprócz zgłoszonych dwóch pocisków ujawnili jeszcze 60. 18 maja od godzin porannych patrol saperski pod dowództwem st. chor. Tomasza Starzyka został wezwany do Łodzi na ulicę Jędrzejewską, podczas prac ziemnych pod budowę hali produkcyjnej pracownicy ujawnili 2 pociski 76mm. W czasie sprawdzenie terenu żołnierze ujawnili jeszcze trzy pociski.

ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ CIĄGLE GROŹNA

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PO ZNALEZIENIU NIEWYBUCHU LUB INNEGO NIEBEZPIECZNEGO PRZEDMIOTU
Chociaż   od   zakończenia   działań   II   wojny   światowej   minęło   ponad   80 lat,   to   w   życiu   codziennym   nadal spotykamy się jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów bliżej nam nie znanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są długo odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty ich produkcji zachowują swoje właściwości bojowe (wybuchowe).

Zapamiętaj !!!! Niezachowanie   należytych   środków   bezpieczeństwa   po   odnalezieniu   niewybuchu,   niewłaściwe   postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie, nadmierna ciekawość może doprowadzić do kalectwa, a nawet śmierci.

 Postępowanie po znalezieniu niewybuchu / innego niebezpiecznego przedmiotu. Miejsce znalezienia niewybuchu należy   zabezpieczyć   przed   dostępem   osób   postronnych   (oznaczyć   w   wyraźny   sposób).   Poinformować   Policję tel. 997   lub  112

Zasady zgłaszania:

•precyzyjnie określić miejsce znaleziska;

•przekazać co zostało znalezione, opisać wygląd, ogólne gabaryty, ilość;

•podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku.

Nie wolno znalezionych niewybuchów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy.