„Czy mamy jakieś prawa?”

455

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci, które jest obchodzone na caaaaaałym świecie. Oczywiście sposób oraz data świętowania jest uwarunkowana tradycjami religijnymi i narodowymi danego regionu. Niemniej jednak pomimo różnic kulturowych, tego dnia w każdym miejscu na ziemi najważniejsze są… dzieci! 🙂 1-go czerwca w Polsce obchodzony jest Dzień Dziecka, który kojarzy się z radością i zabawą, a niewiele osób wie, że inspiracją do wprowadzenia tego święta była potrzeba zapewnienia dzieciom jednej z podstawowych, a tym samym najważniejszych wartości ? bezpieczeństwa. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju.  Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka.

W ramach celebrowania Obchodów Dnia Dziecka nauczycielki p. Maria Kaczmarek-Starosta, p. Magdalena Bugajska oraz pedagog szkolny p. Emilia Piechna przeprowadziły lekcje online  w klasie 2B: „Czy mamy jakieś prawa?” W trakcie lekcji zapoznano dzieci z dokumentem jakim jest Konwencja o Prawach Dziecka, omówiono zawarte w nim prawa oraz wykorzystując metody aktywizujące przeprowadzono wiele atrakcyjnych ćwiczeń. Podczas zajęć zwrócono także uwagę na potrzeby dzieci z całego świata, na problemy, z jakimi borykają się inne kraje kształtując tym samym wrażliwość dzieci na potrzeby drugiego człowieka.

Warto pomyśleć i pamiętać o prawach dziecka nie tylko w ich szczególnym dniu, ale również w trudnej życiowe codzienności. Cieszmy się z małych momentów i każdego sukcesu naszych dzieci!!!! Każdy rodzić niech odnajdzie w sobie małe dziecko, aby lepiej wspierać rozwój przyszłych silnych dorosłych.

Jeżeli twierdzisz, że mi ufasz – ufaj mi całym sobą. Ufaj mi – naprawdę.
Potrzebuję Twojej wiary we mnie. Ona unosi moje skrzydła.
Ty, moja mądra, dorosła Mamo we mnie wierzysz;
Ty, dorosły, potężny Tato – ufasz, że dam radę,
więc ja – Wasz malutki syn, Wasza mała córeczka – PORADZĘ SOBIE.
Otoczony Twoimi ciepłymi zapewnieniami odnajdę w sobie siłę do tego, by sobie poradzić.
Otulony Twoim wsparciem, Twoją pewnością i wiarą we mnie – będę latał…”

Katarzyna Wnęk – Joniec „Nie przydeptuj małych skrzydeł”

Wszystkim Dzieciom życzymy wszystkiego najlepszego!