Królowa Elżbieta II w Moich Oczach. Znamy wyniki konkursu

99

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

Na początku marca bieżącego roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Piłsudskiego został ogłoszony konkurs pod tytułem „Królowa Elżbieta II w moich oczach”. Jego celem  było  zachęcenie uczniów do poszukiwania wiedzy na temat historii i kultury  Wielkiej Brytanii, pobudzenie do rozwijania zdolności plastycznych dzieci i umożliwienie zaprezentowania  ich artystycznych i twórczych umiejętności. Ważnym aspektem było też  kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów i pobudzanie ich twórczej wyobraźni.

Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku 6 lat oraz uczniowie wszystkich klas podstawowych.Prace oceniono w czterech kategoriach wiekowych: 6 latki, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy  VII- VIII. Zadaniem uczniów było wykonanie dowolną techniką artystyczną portretu królowej angielskiej Elżbiety II lub atrybutu królowej (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, praca w formacie 3D).  Napłynęło 180 prac, wśród nich znalazły się  kapelusze, broszka, korony, płaskorzeźba i portrety królowej.

Wyniki Konkursu  Królowa Elżbieta II w Moich Oczach  2019/2020 są następujące:

6 latki

I m-ce   Liliana Sowik   z Przedszkola nr 16, opiekun – pani Justyna Duda – Antochów

II m-ce  Bartek Karp   z Przedszkola nr 16,  opiekun-  pani Justyna Duda – Antochów

III m-ce  Olek Legęncki  z Przedszkola nr 11, opiekun- pani  Mirosława Burchard

Wyróżnienie: Julia Zawada z Przedszkola nr 2,  opiekun- pani  Dorota Klimczak,

Ola Węglińska  z Przedszkola nr 11, opiekun-  pani Renata Wróbel

Klasy I  –  III

I  m-ce  Bartłomiej Majda  ze Szkoły Podstawowej nr  13  w Tomaszowie Mazowieckim,   opiekun- pani Justyna Duda – Antochów

II  m-ce   Wiktoria Górska   ze Szkoły Podstawowej w  Wiadernie,  opiekun- pani Jolanta Mleczek

III  m-ce   Jakub Dądela   ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim,  opiekun- pani Joanna Kozłowska

 Wyróżnienie: Nadia Łaska ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim,  opiekun- pani Justyna Duda – Antochów

Natalia Bąk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun – pani  Małgorzata  Zysiak

Nadia Kuta  ze Szkoły Podstawowej w  Rokicinach  Kolonia  opiekun- pani  Lidia Poborska – Wiśniewska

Klasy IV -VI  

I  m-ce  Mateusz Wuls  ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim,  opiekun-  pani Renata Grzegorzewska

II  m-ce  Magdalena Maciaszczyk ze Szkoły Podstawowej w  Rokicinach  Kolonia, opiekun- pani  Lidia Poborska – Wiśniewska

III  m-ce  Maksymilian Wałęsa ze Szkoły Podstawowej nr 10  w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun-  pani Monika Kozar

Wyróżnienie: Sandra Strycharczyk ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun- pani Dominika Bąk ,

Krzysztof Wiśkowski  ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim,  opiekun- pani Anna Życzyńska ,

Ida Zdonek ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun- pani Monika Pluta

Klasy VII – VIII

I  m-ce  Aleksandra Gonciarz, z   Zespołu Szkół w Komorowie,  opiekun- pani Małgorzata Ksyt

II  m-ce  Małgorzata Szczur ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim,  opiekun- pani Joanna Kozłowska

III  m-ce  Nina Siarkiewicz  ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun- pani Renata Grzegorzewska

Wyróżnienie: Jan Korzycki ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun- pani  Renata Grzegorzewska,

Martyna Maciejczyk z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w  Będkowie,   opiekun- pani Alina Walicka

Organizatorzy konkursu, Dyrektor i nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 im Józefa Piłsudskiego składają  gorące podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu  i ich opiekunom, a także fundatorom nagród, a są to:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Oddział IPN w Łodzi

Wydawnictwo Express Publishing

KONRAD GOOD – FOOD  Łódź

Hurtownia RO – GO Agnieszka Goździk Tomaszów Mazowiecki

Hurtownia artykułów biurowych Meteora

Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.