,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”- otwarcie sezonu wodnego Smardzewice 2020

89
Foto: Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Autor: KPP

Nadchodzące dużymi krokami wakacje oraz związany z sezonem letnim okres urlopowy to właściwy czas na oficjalne otwarcie sezonu wodnego. Dlatego wpisując się w ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” poświęconą bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim na przystani WOPR w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim dokonano oficjalnego otwarcia ,,sezonu wodnego 2020”.

Do plenerowego spotkania przedstawicieli służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo doszło 19 czerwca 2020 roku w rejonie przystani Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tomaszowie Mazowieckim – Baza Smardzewice. Inicjatorem wydarzenia jakim była inauguracja rozpoczęcia sezonu wodnego był Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman, który przy udziale Starosty Tomaszowskiego Mariusza Węgrzynowskiego oraz Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki przywitali zaproszonych przedstawicieli służb i instytucji z którymi tomaszowska policja współpracuje na rzecz bezpieczeństwa.    

  Po oficjalnym przywitaniu przedstawicieli TCZ Tomaszów Maz., Gminy Inowłódź, Straży Rybackiej w Piotrkowie Trybunalskim, Nadleśnictwa Smardzewice oraz Spała, Straży Leśnej, Wojewódzkiej Państwowej Straży Łowieckiej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Tomaszów Mazowiecki, Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz., Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach, Powiatowego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Tomaszowie Maz. oraz pozostałych gości, Komendant insp. Herman odniósł się w swojej wypowiedzi jak ważnym jest współpraca służb na rzecz prewencji i zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, a w przypadku działań ratunkowych ich właściwa koordynacja. Złozył również serdeczne podziękowania Staroście Tomaszowskiemu p. Mariuszowi Węgrzynowskiemu oraz  Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki p. Franciszkowi Szmiglowi, którzy przekazali środki finansowe na wsparcie dodatkowymi służbami ponadnormatywnymi wystawianych patroli w rejonie zbiornika wodnego Zalewu Sulejowskiego.

  Zarówno inicjator spotkania jak i Starosta oraz Wójt Gminy Tomaszów w swoich wypowiedziach odwoływali się do zdrowego rozsądku osób, które będą wypoczywały nad wodą, by nie przeceniali sowich umiejętności pływania, stosowali się do ogólnie przyjętych zasad i dbali o bezpieczeństwo zarówno swoje, swoich bliskich oraz innych amatorów wypoczynku nad wodą.       

  Po oficjalnym otwarciu Sezonu Wodnego – Smardzewice 2020 nastąpiła część pokazowa, podczas której przedstawiciele Policji Wodnej, Państwowej Straży Pożarnej, OSP oraz WOPR zaprezentowali umiejętności prowadzenia działań na wodzie oraz współpracy pomiędzy służbami.

Wśród siedmiu jednostek pływających biorących udział w prezentacji, zaprezentowano dwie  nowoczesne łodzie należące do tomaszowskim ,,wodniaków” tj. łodzie hybrydowe typu RIB wyposażone w silniki o mocy 200 KM i w pełni wyposażone w sprzęt ratunkowy m.in.: koła ratunkowe, kamizelki, bojki, apteczki itp. Łodzie te doposażono również w inne niezbędne i bardzo pomocne oprzyrządowanie jak np.: echosondę i urządzenia nawigacyjne. Prezentowane przez tomaszowskich policjantów łodzie doskonale sprawdzają się na zbiornikach wodnych o charakterystyce zbliżonej do tej jaka panuje na Zalewie Sulejowskim. Umożliwiają one policjantom patrolującym wody zalewu zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom licznie wypoczywającym nad brzegami zbiornika lub pływającym różnorakim sprzętem po jego terenie.