Uroczyste przywitanie kapelana ks. kan. płk Piotra Kowalczyka

79

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

5 lipca 2020 roku w kościele garnizonowym w Nowym Glinniku, podczas mszy świętej nastąpiło uroczyste wprowadzenie w Urząd Proboszcza. Instalacji kanonicznej dokonał dziekan Wojsk Specjalnych ks. kan. płk Piotr Sroka wręczając nowemu proboszczowi symboliczne klucze do parafii i powierzając pieczę nad całą wspólnotą. ks. kan. płk Piotra Kowalczyka. przywitali również delegaci parafii. Nowemu kapelanowi 25BKPow. życzymy wielu łask Bożych i sukcesów na długie lata posługi w naszej wspólnocie.