Dotacje na odrestaurowanie trzech zabytkowych kościołów z powiatu tomaszowskiego

594

Autor: Starostwo Powiatowe

Sejmik Województwa Łódzkiego 29 czerwca 2020 roku rozstrzygnął konkurs i udzielił w 2020 roku dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. O dofinansowanie mógł  ubiegać się każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
 
Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 100%.

Wśród laureatów znalazły się trzy zabytkowe kościoły z naszego powiatu. Są to: kościół w Będkowie gmina Będków, Łaznowie – gmina Rokiciny i Smardzewicach – gmina Tomaszów Mazowiecki.

W niedzielę, 5 lipca 2020 roku, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego wręczyli księżom proboszczom z parafii w Będkowie, Łaznowie i Smardzewicach symboliczne czeki, każdy na kwotę 75 000 złotych.

W parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Będkowie czek odebrał  proboszcz ksiądz kanonik Krzysztof Nowak, w parafia Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie – ksiądz proboszcz Witold Luboniak i w Sanktuarium Świętej Anny w Smardzewicach ksiądz proboszcz ojciec Marek Zienkiewicz – gwardian zakonu. W przekazaniu czeku w Będkowie uczestniczył Dariusz Misztal – Wójt Gminy Będków, a w Łaznowie – Jerzy Rebzda – Wójt Gminy Rokiciny.


Kościół w Będkowie został wybudowany w 1462 r., murowany w stylu gotyckim. Najcenniejszym zabytkiem jest łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwaną Matką Bożą Będkowską. Jest to obraz gotycki z XV w., prawdopodobnie dar rodziny Spinków. Pieniądze zostaną przeznaczone na odrestaurowanie tego obrazu.

Kościół w Łaznowie, to kościół drewniany, wystawiony na miejscu poprzedniego w latach 1755–1756 z fundacji bpa włocławskiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego. Najstarsze  zabytki, jakie znajdują się w kościele, to ołtarz Pocieszenia z przełomu XVIII i XIX w., ambona rokokowa z poł. XVIII w. organy rokokowe,  chrzcielnica barokowa z rzeźbą anioła z XVIII w. i  kielich barokowy z 1668 r. Dotacja jest przeznaczona na nowa instalację elektryczną w kościele.

Według legendy w 1620 roku,  ubogiemu wieśniakowi Wojciechowi Głowie ze Smardzewic, ukazała się święta Anna, matka Najświętszej Maryi Panny. Prosiła, aby czczono ją na tym miejscu razem z córką – Maryją i wnukiem – Jezusem. Na miejscu objawienia najpierw wzniesiono drewniany krzyż a następnie małą drewniana kapliczkę. Miejsce objawienia zaczęło szybko słynąć cudami i doznawanymi łaskami za wstawiennictwem św. Anny.

Wkrótce wieści o cudach dotarły do władzy duchownej, która wyznaczyła komisję w celu zbadania wydarzeń mających miejsce przy krzyżu. Biskup kujawski, Paweł Wołudzki przekonawszy się o łaskach spływających na mieszkańców wsi, postanowił wybudować niedaleko, o 300 kroków w stronę północno zachodnią drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny, w miejscu gdzie znajduje się obecna świątynia. Do tego miejsca skierował jednego z księży w celu sprawowania opieki nad pielgrzymami. Jednak nie był on w stanie sprostać rosnącej liczbie pielgrzymów.
    W 1639 roku bp Mateusz Łubiński powierzył to sanktuarium franciszkanom konwentualnym. Zaczęto organizować życie zakonne oraz posługiwać pątnikom.
    W roku 1657 podczas potopu szwedzkiego klasztor i kościół znacznie ucierpieli
    Prace nad budową kościoła murowanego rozpoczęto za kadencji gwardiana smardzewickiego o. Hadriana Kozłowicza w 1683 roku. Budowę ukończono w 1699 roku, było to wotum biskupa warmińskiego Stanisława Zbąskiego świętej Annie za otrzymane łaski, szczególnie za dar zdrowia. Konsekracji świątyni dokonał 6 listopada 1701 roku biskup Andrzej Albinowski, sufragan kujawski. Parafia została kanonicznie erygowana 26 lipca 1775 roku przez bp. włocławskiego, Antoniego Kazimierza Ostrowskiego.

Od 1998 roku trwają prace konserwatorskie ołtarza w Sanktuarium Świętej Anny i cudownego obrazu świętej Anny. Proboszcz parafii Marek Zienkiewicz jest odpowiedzialny za sprawy budowlane i remontowe w parafii. Zakończenie prac przewiedziane jest na 26 lipca 2020 roku, kiedy to odbędą się obchody 400-lecia objawień świętej Anny. 26 lipca 2020 roku o godzinie 12.00 odbędą się główne uroczystości podczas eucharystii, której przewodniczył będzie ordynariusz diecezji j. eks. Ksiądz biskup Henryk Tomasik.  Ksiądz biskup dokona wtedy poświęcenia odnowionego ołtarza i obrazu świętej Anny.