Powołano Rzecznika Praw Rodziny

72

Autor: Urząd Miasta

Krzysztof Dziubałtowski został powołany na stanowisko Rzecznika Praw Rodziny zarządzeniem Nr 200/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku.

Do zadań Rzecznika Praw Rodziny należy:

1) monitorowanie przestrzegania praw rodziny przez instytucje samorządowe, w szczególności placówki oświatowe;
2) podejmowanie działań zmierzających do interwencji odpowiednich instytucji w przypadkach naruszenia praw rodziny;
3) prowadzenie infolinii i skrzynki kontaktowej umożliwiającej przesyłanie zgłoszeń związanych z naruszeniem praw rodziny;
4) informowanie rodzin o przysługujących im prawach;
5) informowanie Prezydenta Miasta o naruszeniach praw rodziny i podejmowanych interwencjach.

Kontakt z Rzecznikiem: rzecznikprawrodziny@tomaszow-maz.pl

Kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: Tel. 44 724 23 11 wew. 574,575