1 sierpnia zawyją syreny

495

Autor: Urząd Miasta

Tegoroczne obchody związane z 1 sierpnia – 76. Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, organizowane przez Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ze względu na pandemię koronawirusa będą miały ograniczony charakter. Jest to związane z koniecznością zapewnienia mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego bezpieczeństwa.

Zwracamy się z prośbą do osób, instytucji, organizacji  i stowarzyszeń, których przedstawiciele wyrażają chęć złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy 1 sierpnia br. o godzinie 17.00 (Godzinie „W”) pod Obeliskiem Członków Ruchu Oporu i  Żołnierzy Tomaszowskiego Obwodu ZWZ-AK oraz Tablicą Pamiątkową w Hołdzie Komendantom ZWZ-AK Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zlokalizowanych na Cmentarzu Wojennym przy ul. Smutnej o zachowanie ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami. 

Program upamiętnienia (Cmentarz Wojenny, ul. Smutna):

– złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach Komendantów ZWZ-AK zlokalizowanych na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim przez delegację Harcerzy ZHP – Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim oraz przedstawiciela Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

– godz.16.45 – Honorowa Warta na Cmentarzu Wojennym objęta przez Żołnierzy 25 BKP, Harcerzy i Strzelców w mundurach historycznych;

– godz.17.00 – symboliczne uruchomienie syren miejskich w celu upamiętnienia „Godziny W”. Przy Cmentarzu Wojennym uruchomienie syreny wozu bojowego Państwowej Straży Pożarnej;

– godz. 17.05 – modlitwa w intencji Powstańców Warszawskich i mieszkańców Warszawy poprowadzona przez ks. Jana Cholewę – Proboszcza Parafii pw. Świętej Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim;

– godz. 17.10 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Obeliskiem Członków Ruchu Oporu i  Żołnierzy Tomaszowskiego Obwodu ZWZ-AK oraz Tablicą Pamiątkową w Hołdzie Komendantom ZWZ-AK Miasta Tomaszowa Mazowieckiego;

– godz. 17.15 – ułożenie znaku „Polski Walczącej” z 63 biało-czerwonych zniczy.

(Działania towarzyszące: plakaty „Tomaszów Pamiętamy!” – na przystankach MZK Plac Kościuszki oraz siedzibie IT; publikacja towarzysząca – dr Daniel Warzocha  artykuł „Tomaszowianie w Powstaniu Warszawskim” na stronie internetowej Muzeum oraz materiał multimedialny na temat genezy, historii i przebiegu Powstania Warszawskiego).