Zawyją syreny-komunikat

243

Autor: Urząd Miasta

Na podstawie Zarządzenia Nr 84/2020 Szefa Obrony Cywilnej Województwa – Wojewody Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, Prezydent Miasta – Szef Obrony Cywilnej Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z § 10 ust 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)  informuje, że na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowego oraz upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 przy pomocy akustycznego systemu alarmowania zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syren alarmowych w okresie jednej minuty.