Groty Nagórzyckie – Podziemna Trasa Turystyczna

598

Autor: Starostwo Powiatowe

Sztuczne wyrobiska znajdujące się w południowej części Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy ulicy Pod Grotami, biegnącej nad Zalew Sulejowski na terenie byłej wsi Nagórzyce, obecnie dzielnicy Tomaszowa. Są pozostałością po podziemnej kopalni piasku szklarskiego, wydobywanego do potrzeb budowlanych i hutniczych w XVIII stuleciu i na początku XIX wieku. Groty składają się z licznych korytarzy, wnęk, zaułków i sal powstałych w trakcie procesu wydobywania piasku. Największe wyrobisko zwane „Salą Królewską” ma 30 m długości, 25 m szerokości, 3 m wysokości. Pozostałe jaskinie nosiły nazwę: Niedźwiedzia, Borsucza, Taneczna, Chowańcowa, Karkołomna i Złodziejska. To produkt turystyczny unikalny w skali światowej i jest pierwszym tego typu obiektem w rejonie centralnej Polski. Powstała trasa turystyczna przebiega dwoma równoległymi oświetlonymi chodnikami, zawiera ekspozycje historycznie i tematycznie związane z grotami.

Długość trasy zwiedzania to ok. 160 m., temperatura wewnątrz ok. 9 0C.
Wilgotność ok. 65-85 %.
Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Więcej na stronie: www.groty.mck-tm.pl