Trwają konsultacje dotyczące planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim

57

Autor: Urząd Miasta

Celem konsultacji jest zebranie uwag i wniosków dotyczących projektu aktualizacji Planu transportowego.

Konsultacje odbędą się w terminie od 24 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r.

Konsultacje będą prowadzone w formie zbierania uwag i wniosków wyłącznie w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 Formularz konsultacyjny dostępny będzie:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod adresem: www.bip.tomaszow.miasta.pl,

– na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod adresem: www.tomaszow-maz.pl

– na stronie internetowej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim pod adresem: www.zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl

Wypełnione formularze konsultacyjne należy składać:

– drogą elektroniczną na adres: marek.pekala@tomaszow-maz.pl  w tytule podając: „Konsultacje społeczne aktualizacji Planu transportowego”

– drogą korespondencyjną na adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, z dopiskiem:
„ Konsultacje społeczne aktualizacji Planu transportowego” w okresie od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 14 września 2020 r. (liczy się data wpływu do Zarządu).

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim