Zgłoś się do konkursu na hasło kampanii społecznej

72

Autor: Urząd Miasta

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do udziału w konkursie na hasło kampanii społecznej związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Projektu „Nie musisz się bać”.

Celem konkursu jest wyłonienie hasła promującego kampanię społeczną przeciwko przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości mieszkańców Miasta na temat przemocy w rodzinie poprzez kampanię społeczną, uwrażliwienie dzieci, młodzieży, a także całego społeczeństwa na problem przemocy w rodzinie, zaangażowanie uczniów, osób dorosłych oraz instytucji społecznych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wzmocnienie pozytywnych wzorców życia rodzinnego wśród młodzieży.

Zgłoszenia konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18.09.2020 r. na adres:

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16, budynek C, parter, pokój nr 2

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel. 44 724 23 11 wew. 575

e-mail: wsp@tomaszow-maz.pl Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.