Narodowe czytanie w ZSP Nr 1

81

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

4 września po raz dziewiąty spotkaliśmy się w ZSP nr 1 wokół wspólnej lektury w ramach ogólnopolskiej akcji NARODOWE CZYTANIE. Akcja prowadzona jest corocznie  pod  auspicjami Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy oraz Pierwszej Damy pani Agaty Kornhauser-Dudy. W tym roku naszą lekturą była „Balladyna” – utwór J. Słowackiego, będący baśniową refleksja na temat władzy, sprawiedliwości, ludzkich lęków i namiętności. Dramat Słowackiego został napisany w Genewie w 1834 roku, a wydany w Paryżu w roku 1839. Zwany jest polskim „Snem nocy letniej”. Można się w nim doszukiwać początków polskiej literackiej groteski.

Uroczystość uświetnili swoim udziałem  znakomici goście, którzy czytali początkowe fragmenty dzieła: pani Wacława Bąk – przewodnicząca Rady Powiatu, pan Leon Karwat – Przewodniczący Komisji Edukacji. Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym oraz pan podpułkownik Piotr Idus – dowódca 25 Brygady Dowodzenia.Gości podejmowali pani wicedyrektor Jolanta Nikodemska oraz pan dyrektor Dariusz Kwiatkowski. Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe egzemplarze „Balladyny”.

Organizatorka akcji – pani Agnieszka Bogdańska –  serdecznie dziękuje uczniom z klas II Hp,IV MEt, II IT oraz II Iwp za pomoc w zrealizowaniu przedsięwzięcia.