Otwarcie ekopracowni w I LO

97

Autor: Starostwo Powiatowe

W piątek, 4 września 2020 roku, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni ekologicznej. Pracownię udało się wyposażyć dzięki funduszom, które szkoła pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasza ekologiczna pracownia”.

Zaproszeni goście uroczyście przecięli symboliczną wstęgę.

Młodzież podziękowała dyrekcji i nauczycielkom biologii: Jolancie Ambrozik i Jolancie Janickiej za realizację projektu „Nowoczesna ekopracownia kluczem do sukcesu”. Wartość ogólna zadania to 42 605 złotych. Środki niezbędne do realizacji projektu w wysokości 37 605 złotych pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 5000 złotych od organu prowadzącego.

Dzięki dofinansowaniu zakupione zostały ławki szkolne, krzesła, biurko, projektor z tablicą interaktywną, komputer z monitorem, myszką i klawiaturą, wskaźnik laserowy, głośniki, mikroskopy, foliogramy, preparaty biologiczne, preparaty mikroskopowe, Na ścianie położona została fototapeta przedstawiająca Niebieskie Źródła, co wygląda naprawdę rewelacyjnie.

 „Drodzy Państwo, kolejna miła chwila, związana przede wszystkim z oświatą tomaszowską. Oddanie do użytku ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym. Jest to wynikiem dobrej współpracy organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego, dyrekcji I Liceum i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wartość całkowita tego projektu, to 42 tysiące złotych. Bardzo się cieszymy, że na pewno ubogaci to możliwości, jeżeli chodzi o nauczanie naszej wspaniałej młodzieży.

Takich chwil będziemy przeżywać w najbliższym czasie na pewno wiele. Bardzo cieszy, że kolejne środki zewnętrzne udaje się pozyskać dla Tomaszowa, dla powiatu tomaszowskiego, dla naszej młodzieży i całej naszej społeczności.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

 „Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ mogliśmy utworzyć nowoczesną pracownię, na miarę XXI wieku dla nauczycieli biologii i chemii, którzy będą mogli z niej korzystać przez cały czas. Zakupiliśmy 19 nowoczesnych mikroskopów.” –

Nasz młodzież uczestniczy  w projekcie „Zdolny uczeń – świetny student” Uniwersytetu Łódzkiego i w ramach tego projektu nasi najlepsi uczniowie z biologii, którzy chcą rozwijać kompetencje naukowe, uczestniczą w tym projekcie. Uczestniczą we wspaniałych projektach i badaniach naukowych, które prowadzi Wydział Biologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Uniwersytet Medyczny objął I LO, jako jedną z dziesięciu szkół, swoim patronatem. Stało się tak dzięki temu, że uczniowie osiągają doskonałe wyniki.

Udało się wyposażyć pracownię. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne wsparcie pana Starosty – Mariusza Węgrzynowskiego, któremu leży bardzo na sercu rozwój tomaszowskiej oświaty i wsparł nasze starania w tym aplikowaniu. Należy tu też wspomnieć o naczelniku Wydziału Inwestycji Jarosławie Wojtkiewiczu, dlatego, że jego Wydział służył nam dużą pomocą. Dzięki temu pozyskaliśmy pieniądze, ponad 37 tysięcy złotych. 5 tysięcy otrzymaliśmy od Zarządu Powiatu Tomaszowskiego i dzięki temu mogliśmy stworzyć tak piękną pracownię, w której będzie młodzież pozyskiwała wiedzę, kompetencje nie tylko z biologii, ale również z chemii.” – powiedziała Ewa Męcina – dyrektor I LO.