Sprawiedliwi z Tomaszowa

65

Autor: MBP Tomaszów Mazowiecki

W dniu dzisiejszym tj. 22 września przy skwerze Tuwimów, odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Karolinę Juszczykowską, która została zamordowana za pomoc udzieloną Żydom w okresie okupacji w Tomaszowie.

Upamiętnienie to stanowi część projektu realizowanego przez Instytut Pileckiego „Zawołani po imieniu…” W związku z tym wydarzeniem w siedzibie głównej MBP ul. Mościckiego 6, zorganizowano małą wystawę poświęconą pamięci Karoliny Juszczykowskiej, a także dwóm innym Tomaszowianom, którzy pomagali ludności żydowskiej w czasie wojny i zostali uhonorowani medalem

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata stanowiącym najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem w Jerozolimie.