Pamięci poległym i pomordowanym na Wschodzie

129

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

81 lat temu, 17 września 1939 roku, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym zrealizowała postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym Niemcy i ZSRR podzielili między siebie strefy wpływów.
Konsekwencją sojuszu Hitlera i Stalina był rozbiór osamotnionej w walce Polski, masowe deportacje naszych obywateli w głąb Rosji oraz śmierć tysięcy oficerów WP w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie i w innych miejscach kaźni.
W dniu dzisiejszym, z inicjatywy Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – pana Marcina Witko, odbyły się uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia. Przy pomniku Sybiraków, wśród licznie zgromadzonych uczestników uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli ZSP nr 1. Naszą szkołę reprezentowali kadeci klasy 3 Iw, którzy wystawili również poczet sztandarowy oraz uczniowie klasy 2 MEp. Opiekę nad uczniami sprawowali: p.Urszula Seredyn – wicedyrektor ZSP nr 1 oraz nauczyciele p.Dororta Bąbol, p.Jacek Mrozicki oraz p.Dariusz Jachimowski.
Młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami wzięła również udział we Mszy Świętej w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie, która odbyła się w kościele pw. NMP Królowej Polski.