Zmiana na stanowisku Skarbnika Powiatu

447

Autor: Starostwo Powiatowe

Na ostatniej sesji Rady Powiatu 23 września br. Radni podjęli uchwałę o odwołaniu Skarbnika Powiatu Jolanty Ciach. Obecna skarbnik odchodzi na emeryturę po 11 latach pracy na tym stanowisku. Zarząd Powiatu, Radni Rady Powiatu oraz Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych podziękowali skarbniczce za lata pracy na rzecz powiatu tomaszowskiego.

„Dziękuję pani skarbnik za wieloletnią pracę i współpracę mającą na celu dobro samorządu i mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego” – powiedział Starosta Mariusz Węgrzynowski. „Służąc swoją wiedzą i doświadczeniem pomagała Pani niejednokrotnie rozwiązać wiele trudnych spraw i problemów. Jesteśmy przekonani, że miło wspominać będzie Pani dni spędzone w pracy, a przyszłość przyniesie jeszcze wiele dobrych chwil. Życzymy, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz”.

W ciepłych słowach w imieniu Radnych Rady Powiatu pożegnała Panią Skarbik Przewodnicząca Rady Wacława Bąk: „Droga Jolu, życzę Ci, abyś teraz odwiedziła wszystkie kontynenty”. Jak podsumował to Radny Piotr Kagankiewicz, Radni podejmując uchwałę o odwołaniu skarbnika zaakceptowali jedynie wolę Pani Jolanty Ciach.

Padło wiele ciepłych słów podziękowania i życzeń na ten kolejny etap w życiu. Pani Jolanta Ciach podziękowała także wszystkim Radnym i Członkom Zarządu Powiatu, z którymi miała możliwość współpracować przez 3 kadencje.

Na sesji Radni podjęli również uchwałę o powołaniu nowego skarbnika. Jednogłośnie została nim Beata Zysiak, dotychczasowa Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

„Wykształcenie ekonomiczne, wieloletnia praktyka w księgowości, wieloletnie doświadczenie i wiedza z zakresu finansów publicznych oraz doświadczenie na kierowniczym stanowisku w administracji samorządowej” – tak w uzasadnieniu do uchwały zaprezentował nową Skarbnik Powiatu Starosta Mariusz Węgrzynowski. Beata Zysiak obejmie stanowisko z dniem 1 października br.