Badania AGH w tomaszowskim Klastrze Energii!

58

Autor: Urząd Miasta

8 października 2020 roku w ramach projektu KlastER odbyły się w Tomaszowie Mazowieckim pogłębione badania jakościowe wybranych projektów klastrowych. Jedynie 4 Klastry Energii z całej Polski zostały wybrane do badania, wśród nich wyróżniono Klaster Energii Tomaszów!

Celem było zbadanie, w jaki sposób klaster rozwija się w różnych lokalizacjach i kontekstach oraz tego jak klaster funkcjonuje w wymiarze społecznym, z perspektywy różnych podmiotów zaangażowanych w jego budowę, jakie są wizje rozwoju oraz szanse i zagrożenia. Prowadzono obserwacje, w trakcie których odbyły się wizyty wśród członków KE, aby lepiej zrozumieć kontekst lokalny i znaczenie zaangażowanych technologii. Głównym punktem finalizującym był zogniskowany wywiad grupowy. W jego ramach różne podmioty zaangażowane w projekt mogły podzielić się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami.

W wywiadzie udział wzięli: Tomasz Jurek – Przewodniczący Rady Klastra, Maria Chylińska, Prowadzono obserwację w trakcie których odbyły się wizyty wśród członków KE, aby lepiej zrozumieć kontekst lokalny i znaczenie zaangażowanych technologii. Głównym punktem finalizującym był zogniskowany wywiad grupowy w trakcie którego różne podmioty zaangażowane w projekt mogły omówić swoje doświadczenia. W wywiadzie udział wzięli: Tomasz Jurek – Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – Przewodniczący Rady Klastra, Maria Chilińska Prezes ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim, pełniącego rolę Lidera Klastra, Sławomir Bernacki – Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki, Jan Woźniak – Prezes Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej, Paweł Goleń – Kierownik Referatu Gminy Rzeczyca, Michał Grot – Prezes Farmy Rzeczyca Sp. z o.o. W formie on-line w spotkaniu uczestniczył Ireneusz Perkowski – Przedstawiciel Controll Process S.A., pełniącego funkcję Koordynatora Klastra. Wreszcie Akademię Górniczo – Hutnicza reprezentowali: dr hab. Jacek Gądecki, oraz dr Radosław Tyrała – profesorowie Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej WH AGH.

Wyniki badań jakościowych pomogą ekspertom w uzyskaniu informacji niezbędnych do przygotowania odpowiednich dokumentów strategicznych służących budowie strategii na rzecz energetyki rozproszonej w naszym kraju. Zostaną sporządzone również rekomendacje, które będą przekazane Ministerstwom Rozwoju oraz Klimatu.