Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej – nagrody Starosty dla pracowników oświaty

225

Autor: Starostwo Powiatowe

W poniedziałek, 12 października 2020 roku,  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty, nie tylko nauczycieli, ale też pracowników administracyjnych i obsługi.       

Spotkanie poprowadziła Beata Stańczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele Starostwa Powiatowego: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Leon Karwat – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Marek Parada – członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Podczas uroczystości zostały przyznane nagrody Organu Prowadzącego, uhonorowani zostali następujący dyrektorzy i nauczyciele:

 1. Anna Dudek – wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego
   w Tomaszowie Mazowieckim.
 2. Arkadiusz Broniarek – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
  w Tomaszowie Mazowieckim.
 3. Marzena Żegota-Doryń – nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim.
 4. Dariusz Kwiatkowski – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.
 5. Magdalena Kaczmarzyk – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.
 6. Halina Fijałkowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim.
 7. Mieczysław Sytrojewski – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim.
 8. Barbara Wojna-Cichowska – kierownik Bursy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.
 9. Aneta Albrech-Geszcz – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.
 10. Anna Zwolińska – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
 11. Bogumiła Szmid – p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim.
 12. Joanna Bryks – nauczyciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Ponadto za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej przyznane zostały nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku wyróżnieni zostali:

Nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty:

 1. Ewa Męcina – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego

w Tomaszowie Mazowieckim.

 1. Mariola Rychlik – nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim.
 2. Kinga Remisz-Szewczyk – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej:

Magdalena Fałek – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim

Nagrody wręczali: Mariusz Węgrzynowski, Elżbieta Łojszczyk i Leon Karwat i Marek Parada.

„Dzień Edukacji Narodowej, to wyjątkowy, szczególny dzień, w czasie którego dziękujemy wszystkim dyrektorom, paniom i panom profesorom, jak również pracownikom administracji, pracownikom obsługi i pracownikom Wydziału Oświaty i Sportu w Starostwie Powiatowym, a także wszystkim osobom, które na co dzień żyją oświatą. Dziękujemy za ten trud pracy, który zostaje na co dzień przez nich włożony po to, żeby jak najlepiej kształtować postawę młodego człowieka, żeby to młode pokolenie nasiąknęło pozytywnymi wzorcami, żeby mogło w przyszłości być solą polskiej, tomaszowskiej ziemi i żebyśmy nie musieli się powstydzić, że mamy taką młodzież, która przynosi nam chlubę.

Jako organ prowadzący, Starostwo Powiatowe, będziemy na rok 2021 szykować duże sumy pieniędzy, żeby nie tylko sam poziom nauczania był na najwyższym poziomie, ale również warunki do nauki były coraz lepsze.” – podziękował wszystkim pracownikom oświaty w naszym mieście Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.           

„Niestety z racji pandemii jest to uroczystość kameralna. W latach wcześniejszych mieliśmy przyjemność zapraszać całą społeczność  szkół prowadzonych przez powiat tomaszowski. Gościliśmy tych, którzy odbierali nagrody dyrektora, zarówno jeśli chodzi o nagrody pedagogiczne, jak i nagrody przyznawane pracownikom niepedagogicznym. Niestety, z racji pandemii, w tym roku nagrody dyrektorskie będą wręczane w szkołach, a my będziemy mieli przyjemność i zaszczyt wręczyć nagrody Starosty. Tych nagród w tym roku przyznano 12. Są to nagrody dla nauczycieli wykazujących się szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nagrody są przyznane nauczycielom za pracę w ramach wolontariatu i za szczególne zaangażowanie w pracę zawodową na rzecz dzieci i młodzieży.” – powiedziała Beata Stańczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego.

„Uhonorowaliśmy nauczycieli, którzy wyróżniają się empatią w stosunku do uczniów, pomysłami nowatorskimi oraz przekazują wiedzę, doświadczenie i umiejętności, potrzebne młodym ludziom w życiu. Cieszę się, że tak liczne grono dyrektorów szkół, zastępców dyrektorów i nauczycieli merytorycznych zostało w tym dniu nagrodzonych.

Przyznane zostały również nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty, co bardzo cieszy, że również na wyższym szczeblu zostały nagrodzone, szczególnie cieszy zaś fakt, że nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 – Magdalena Fałek.

Zawód nauczyciela wykonuje się z powołania. To jest misja, którą ci ludzie w swoim życiu realizują.” – powiedziała Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

„To ważne, że władze nasze powiatowe doceniają nasz wysiłek. Mimo takich trudnych sytuacji mają świadomość, że praca nauczycieli jest ważna, szczególnie teraz w tym bardzo trudnym czasie. Nauczyciele starają się wykonywać swoja pracę tak, aby zachować bezpieczeństwo, ład i przede wszystkim zdrowie naszej młodzieży. Jednocześnie mamy świadomość, jak ważny jest ten bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem i to, że za parę miesięcy nasi uczniowie klas III i IV przystąpią do egzaminu maturalnego.” – Ewa Męcina – dyrektor I LO, podziękowała Organowi Prowadzącemu za pomoc i przychylność.

 Na początku uroczystości słowno-muzyczny program artystyczny zaprezentowała uzdolniona młodzież I Liceum: Karolina Ziętek, Natalia Staszek, Zuzanna Borowska, Weronika Skorupa, Oliwia Krejpowicz, Jakub Kosz, Maksymilian Zięba i Jan Gluźniewicz. Opiekę reżyserską zapewnili: Monika Laudy, Anna Kowalska, Jolanta Kielska i Rajmund Ciszewski.

Reżyserzy dźwięku – Igor Pakowski, Kacper Łazowski, Filip Gąsiorowski i Tomasz Goździk.

Z rąk Elżbiety Łojszczyk i Leona Karwata otrzymali podziękowania, upominki i kwiaty.

Podziękowania otrzymali także pracownicy niepedagogiczni I LO: Albina Drejwer, Zdzisław Chudy i Przemysław Robak.