Urząd Miasta ‒ zmiany w obsłudze klientów

428

Autor: Urząd Miasta

Szanowni Państwo, w związku z aktualną sytuacją, w trosce o zdrowie osób odwiedzających ratusz oraz jego pracowników, od 15 października (czwartek) każdą wizytę w urzędzie będzie należało wcześniej umówić telefonicznie. Wszystkie sprawy będą rozpatrywane tak jak do tej pory, zmiany mają jedynie na celu ograniczenie bezpośredniego kontaktu i uniknięcie tworzenia się kolejek. Poniżej lista wydziałów merytorycznych wraz z numerami telefonów, pod którymi można załatwić sprawę bądź umówić się na wizytę.

Kancelaria Urzędu Miasta
44 724 23 11

Numery telefonów do Komórek Organizacyjnych Urzędu Miasta

Kancelaria Prezydenta Miasta
44 7262529, 44 7262531

Wydział Organizacyjno-Prawny
44 7262538, 44 7262548 (prawnicy), 44 7262535 (kadry)

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
44 7262570

Biuro Rady Miejskiej
44 7262521, 44 7262521, 44 724 45 52

Wydział Finansowo-Księgowy
44 7262507, 44 7262587, 44 7262565, 44 7262585, 44 7262541

Referat Budżetu i Analiz Finansowych
44 7262518, 44 7262502

Wydział Podatków i Opłat
44 7262594, 44 7262551, 44 7262309
(sprawy dotyczące m.in. uzyskania zaświadczenia z ewidencji podatkowej, uzyskania informacji potrzebnej do dokonania opłaty podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości)

Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej
44 7262509, 44 7262516
(sprawy dotyczące m.in. wydania dowodu osobistego lub zaświadczenia, wniosku o zameldowanie, wymeldowanie, wydanie zaświadczenia, zameldowania na pobyt stały i czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, wydania zaświadczenia z rejestru mieszkańców, nadania nr PESEL)

Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami
44 7262550, 44 7262526, 44 7262560, 44 7262644, 44 7262646, 44 7262620, 44 7262689, 44 7262621, 44 7262622
(sprawy dotyczące m.in. sprzedaży, dzierżawy, wynajmu i podziału nieruchomości, bonifikaty z tytułu przekształcenia nieruchomości)

Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej
44 7262310, 44 7262649, 44 7262501, 44 7262595, 44 7262554, 44 7262524 (archiwum)
(sprawy dotyczące m.in. wydania zaświadczenia o zatrudnieniu)

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu
44 7262569, 44 7242613

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
44 7262579, 44 7262540, 44 7262555, 44 7262577, 44 7262572, 44 7262573

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu
44 7262525 – dyrektor, 44 7262567 – zamówienia publiczne, 44 7262559 – projekty inwestycyjne, 44 7262597 – rozliczenia i finanse, 44 7262557 – zaświadczenia o rewitalizacji, 44 7262642 – odbiór odpadów, sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich, 44 7262536 – ochrona środowiska i wycinka drzew)

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
44 7262575, 44 7262576, 44 7262574
(sprawy dotyczące m.in. Karty Tomaszowianina, koncesji na sprzedaż alkoholu)

Rzecznik Praw Rodziny
44 724 23 11 wew. 574, 575

Przystań Miejska
W sprawach dotyczących Przystani Miejskiej należy kontaktować się z Dyrektorem Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – 691 711 962

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – Kontakt dla mediów
44 726 2519, 44 7262511

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!