XXIII Kwesta Cmentarna „Ratujmy groby zasłużonych tomaszowian” w tym roku w innej formie

261

Autor: Starostwo Powiatowe

„Pamięć o przeszłości, oznacza zaangażowanie w przyszłość” Jan Paweł II

Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego i Jednostka Strzelecka 1002  zapraszają do udziału w XXIII Kweście Cmentarnej „Ratujmy groby zasłużonych tomaszowian”, która ze względu na panującą pandemią odbędzie się w innej formie niż w latach ubiegłych.

W związku z obostrzeniami związanymi z panującą pandemią nie odbędą się zbiórki na cmentarzach, nie będą też kolportowane materiały promocyjne. Informacje dot. kwesty będą przekazywane przez lokalne media, przedstawione na plakatach informacyjnych rozwieszonych na słupach ogłoszeniowych i udostępnionych w miejscach zbiórek oraz udzielane telefonicznie przez przedstawicieli organizatorów: Monika Malczewska tel. 660 407 532 lub Ewa Kotela – 695 990 018

W tym roku apelujemy o przeprowadzenie zbiórek wewnętrznych w lokalnych środowiskach,  tj. w instytucjach, zakładach pracy, szkołach, stowarzyszeniach w terminie od 26 października do 15 listopada. Organizację zbiórki prosimy zgłosić internetowo, a po jej zakończeniu  przesłać protokół, z podaną sumą, na adres internetowy: js1002@op.pl

Zebrane pieniądze prosimy przesłać na konto organizatora: Jednostka Strzelecka 1002  
BNP PARIBA S 64 1600 1462 1022 7460 5000 0006

Indywidualni darczyńcy mogą dokonywać wpłat na podane wyżej konto lub wrzucać datki bezpośrednio do puszki wystawionej w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego w Galerii „Arkady” przy ul. Rzeźniczej 4.

Środki zebrane w trakcie XXIII Kwesty Cmentarnej zostaną przeznaczone na renowację nagrobka ppor. Gustava Glaesmanna, weterana powstania 1863 r. i jego syna plut. Leopolda Glaesmanna poległego w wojnie polsko – bolszewickiej roku 1920.

            W tej szczególnie trudnej sytuacji dla nas wszystkich, starajmy sie nie zapominać
o osobach ważnych, zasłużonych dla naszego miasta. Pamiętajmy, że historie zmarłych i ich dokonania budują naszą tożsamość,  a poprzez troskę o ich groby oddajemy im należytą cześć oraz szacunek.

Organizatorzy:

Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego

Jednostka Strzelecka 1002 im. mjr Rudolfa Majewskiego ps. ,,Leśniak”