Zakończona przebudowa drogi powiatowej na trasie Chorzęcin – Łazisko

82

Autor: Starostwo Powiatowe

Zakończona została przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin – Łazisko w miejscowości Łazisko. Długość zmodernizowanego odcinka wynosi 2,68 km.

Wartość zadania to  3 467 722,00 złotych.

Realizacja zadania została sfinansowana ze środków powiatu  tomaszowskiego, gminy Tomaszów Mazowiecki oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.

Droga została przebudowana w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4325E na odcinku Chorzęcin – Łazisko. Przebudowie została poddana nawierzchnia jezdni. Droga została poszerzona.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., z Gielniowa.