Podsumowanie warsztatów profilaktycznych „Młodzież na rozdrożu”

73

Autor: Starostwo Powiatowe

We wtorek, 21 grudnia 2020 roku, w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów profilaktycznych „Młodzież na rozdrożu” współfinansowanych przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego. Uczniowie  z 25 klas oraz ich rodzice z terenu powiatu tomaszowskiego brali udział w tych warsztatach od września 2020 r. Zajęcia prowadzone były przez Anettę Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Mazowieckim.

 W spotkaniu wzięli udział Anetta Markiewicz i Michał Jodłowski – kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego.
Warsztaty pt. „Młodzież na rozdrożu” realizowane były jako działania edukacyjne w 2020 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży, i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

Działania te prowadzone były w ramach programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Celem zajęć było promowanie mody na życie bez używek, uświadomienie o szkodliwości zażywania dopalaczy, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących zażycia substancji psychoaktywnych, zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażyciem dopalaczy, działania edukacyjne w zakresie promowania zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp.: kształtowanie umiejętności pomagających zapobiegać zachowaniom ryzykownym psującym relacje społeczne.
Spośród uczniów biorących udział w wyżej opisanych warsztatach wyróżnieni za zaangażowanie zostali Ci, którzy napisali najlepiej testy sprawdzające wiedzę z wyżej wymienionych tematów.