Ważny termin dla rocznika 1953

7

Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 roku, mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. W poniedziałek czyli dziś upływa termin na złożenie tego wniosku. Osoby które nie zdążyły osobiście złożyć wniosku mogą jeszcze dziś  (11 stycznia) wysłać go pocztą lub przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS.

W lipcu 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 roku. Wprowadza ona możliwość korzystnego obliczenia emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Przepis dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Kto powinien złożyć wniosek?

Osoba, która pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, powinna złożyć wniosek o emeryturę powszechną w ciągu 6 miesięcy od wejścia przepisów w życie, czyli najpóźniej do 11 stycznia 2021 r. (chodzi o osoby urodzone w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem). Do złożenia wniosku służy standardowy formularz o symbolu EMP. Wniosek o symbolu EMP można złożyć osobiście, a jeżeli ktoś nie zdążył tego zrobić, może jeszcze dziś wysłać go pocztą lub skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS i zrobić to przez internet. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Nie wszyscy muszą składać wniosek

Osoba, która ma już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, nie musi składać wniosku. ZUS sam (z urzędu) przeliczy wysokość emerytury powszechnej na podstawie nowych przepisów. Przeliczenia dokona po 11 stycznia 2021 r. i prześle w tej sprawie decyzję z nową wysokością świadczenia.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego