Powiat zakupił pojemniki na plastikowe nakrętki

64

Autor: Starostwo Powiatowe

13 stycznia 2021 roku przy budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim stanęło piękne czerwone serce, przeznaczone na plastikowe nakrętki, które zbierane i oddawane będą na cele charytatywne.

Podobne pojemniki zostały postawione przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia, Powiatowym Centrum Animacji Społecznej, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 i Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2. Zakupionych zostanie jeszcze kilka kolejnych, które ustawione zostaną przy innych jednostkach organizacyjnych powiatu.

Pomysłodawczynią zakupu pojemników jest Przewodnicząca Rady Powiatu Wacława Bąk. Stosowny wniosek skierowała do Zarządu Powiatu Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego Rady Powiatu. Inicjatywie przyświecała idea, by powiat włączył się w powszechną już akcję zbierania nakrętek i przekazywania ich osobom bądź instytucjom potrzebującym wsparcia. Przyczynia się to również do promowania wśród mieszkańców naszego powiatu segregacji odpadów i ich recyklingu.

Pojemniki zostaną umieszczone przy różnych jednostkach organizacyjnych powiatu tak, aby jak najwięcej mieszkańców miasta i powiatu mogło wrzucić do nich zebrane nakrętki. Pamiętajmy, by wyrzucając plastikowe butelki i opakowania składać oddzielnie nakrętki i odnieść je w miejsca do tego przeznaczone. Taki mały gest, nie wymagający żadnych nakładów ani wysiłków, może przynieść wiele dobrego drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie.