Targowiska miejskie w okresie pandemii

310

Autor: Urząd Miasta

W ramach pomocy dla przedsiębiorców ze względu na panującą pandemię COVID-19 rząd wprowadził zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok.

W związku z tym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zawieszony został pobór opłaty targowej zgodnie z ustawą z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Z tytułu niepobierania opłaty, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Aktualnie targowiska miejskie na pl. Narutowicza, Akacjowej i Mazowieckiej funkcjonują w pełnym zakresie przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego.