Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flajszer z wizytą w ZSP nr 1

237

Autor: Starostwo Powiatowe

W poniedziałek, 18 stycznia 2021 roku,  w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim z roboczą wizytą gościli: Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flajszer, Starosta Powiatu Tomaszowskiego – Mariusz Węgrzynowski, członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego – Elżbieta Łojszczyk oraz Beata Stańczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego.

Młodzież „Mechanika” i dyrekcja szkoły – Dariusz Kwiatkowski – dyrektor ZSP nr 1, Jolanta Nikodemska i Urszula Seredyn – zastępcy dyrektora ZSP nr 1, zapoznali gości z projektami unijnymi realizowanymi przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1, a jest ich w tym roku szkolnym aż 9. Następnie goście zwiedzili szkołę i odwiedzili pracownie specjalistyczne; pracownie mechatroniczne, informatyczne i elektryczne, wyposażone w ramach pozyskanych środków unijnych i przy wsparciu finansowym Zarządu Powiatu.

Dyrekcja szkoły przekazała podziękowania na ręce Mariusza Węgrzynowskiego dla całego Zarządu Powiatu Tomaszowskiego za przychylność i wsparcie przy realizacji przez szkołę projektów unijnych. Młodzież „Mechanika” na ręce Kuratora przekazała życzenia z okazji Nowego Roku.