Ostatnie dni na wysłanie ZUS IWA do ZUS

525

To już ostatnie dni na przesłanie do ZUS dokumentu ZUS IWA, bo tylko do 1 lutego przedsiębiorcy mają czas na wysłanie informacji z danymi potrzebnymi do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy :

– byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2021 r.,

– zgłaszali w 2020 r. do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób,

– byli wpisani do rejestru Regon w dniu 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorcę oceniany jest stopień zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w firmie. Jeśli w firmie dochodziło do wypadków, lub występują warunki sprzyjające występowaniu chorób zawodowych, to może to mieć wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe – informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Pracodawcy powinni przekazać do ZUS-u m.in. informacje o rodzaju przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku, przypadków śmiertelnych i ciężkich, liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Dokument ZUS IWA składa się najpóźniej do 31 stycznia, zważywszy jednak, że przypada on na niedzielę, termin przechodzi na 1 lutego. Informację ZUS IWA można przekazać do ZUS-u w drodze elektronicznej lub w formie papierowej. Dokumenty w formie papierowej powinny być przekazane do tej jednostki ZUS, która jest właściwa ze względu na siedzibę płatnika. Jeśli zdecydujemy się na przesłanie dokumentów pocztą, na kopercie powinien być umieszczony dodatkowo napis „ZUS IWA”.

Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w każdej placówce Zakładu.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego