Śnieżna zima w natarciu. Apelujemy o rozsądek !

136

Autor: KPP

Kolejny atak zimy objawiający się znacznym obniżeniem temperatury a do tego obfitymi opadami śniegu połączonymi z silnym wiatrem powodującym zawieje i zamiecie. Taka aura powoduje nie lada utrudnienia w ruchu drogowym i może się przyczynić do groźnych sytuacji na drodze. Dlatego tomaszowscy policjanci apelują do kierowców o ostrożną jazdę poprzedzoną odśnieżeniem pojazdu. Przypominają również właścicielom oraz administratorom budynków, w szczególności tych wielkopowierzchniowych, o obowiązku usuwania śniegu z dachów oraz sopli lodu, które mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla pieszych. Pamiętajmy również o osobach bezdomnych, samotnych i w podeszłym wieku, które narażone są na wychłodzenia organizmu i mogą potrzebować naszej pomocy.

Intensywne opady śniegu, silny wiatr oraz ujemne temperatury, powodują duże utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z bieżącą i prognozowaną sytuacją meteorologiczną w Polsce, policjanci apelują do kierowców o ostrożną i rozważną jazdę. Przypominamy także o obowiązku oczyszczenia pojazdu z zalegającego śniegu i lodu. Pamiętajmy, że zaszronione lub zaparowane szyby w pojeździe  znacznie ograniczają widoczność i uniemożliwiają realną ocenę sytuacji na drodze a zalegający na dachu auta śnieg, w każdej chwili może zsunąć się nam na przednią szybę pojazdu. Lub utrudnić widoczność jadącemu za nami kierowcy. Przy oczyszczaniu samochodu nie zapominajmy o tablicach rejestracyjnych, lusterkach i kloszach przednich i tylnych świateł. Obowiązek ten uregulowany jest w Ustawie Prawo o ruchu drogowym (art. 66 ust.1 pkt 1 i 5). Za niedopełnienie tego obowiązku grozi mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

Policjanci apelują również do zarządców i właścicieli budynków, szczególnie tych wielkopowierzchniowych, o bieżące odśnieżanie dachów i likwidacje sopli lodowych, mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu zgodnie z art. 61 i 91a. Ustawy Prawo Budowlane, i nie dopełni obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Policjanci przypominają również o obowiązku odśnieżania chodnika i utrzymania czystości i porządku w rejonie nieruchomości. Zgodnie z art. 117 kodeku wykroczeń, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, może ponieść także odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze nieruchomości.

Czas, w którym na dworze panują trudne warunki atmosferyczne to również czas, w którym musimy zwrócić szczególną uwagę na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, w podeszłym wieku lub nieporadne życiowo. To samo zagrożenie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy obojętni. Przypominamy, że wystarczy tylko jeden telefon do odpowiednich służb, by uchronić kogoś od zamarznięcia i uratować czyjeś życie.

W sytuacji zagrożenia twojego lub innej osoby dzwoń pod numer 112.