Szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli

527

Autor: Starostwo Powiatowe

Od poniedziałku 8 lutego 2021 roku ruszyła rejestracja na szczepienia dla nauczycieli. Pierwsze szczepionki zostaną podane pedagogom w piątek 12 lutego.
Kto może się zaszczepić?

W pierwszej grupie szczepionkę będą mogli przyjąć:

 • opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, dzienni opiekunowie, a także pracownicy placówek pieczy zastępczej,
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Każdy, kto będzie chciał przyjąć szczepionkę przeciwko Covid-19:

 1. Zgłasza się do pracodawcy (dyrektora, kierownika placówki, w której jest zatrudniony);
 2. Pracodawca wypełnia przeznaczony do tego celu formularz i przekazuje go do szpitala węzłowego;
 3. Pracodawca ustala ze szpitalem węzłowym termin oraz formułę szczepienia;
 4. Pracodawca przekazuje nauczycielom termin oraz miejsce szczepienia.

Rejestracja – dwa formularze

Rejestracja nauczycieli na szczepienie ruszyła w poniedziałek 8 lutego o godz. 8:00. Pedagodzy będą zgłaszani przez pracodawcę za pośrednictwem dwóch formularzy. Dla pracowników żłobków oraz instytucji opieki na dziećmi do lat 3 dostępny będzie formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, dla pozostałych uprawnionych z tej grupy – SIO, czyliSystem Informacji Oświatowej.

Ważne! Formularze będą wypełniane przez dyrektorów/kierownictwo placówki, którzy przekażą dane do SIO. Dzięki temu system komputerowy wygeneruje e-skierowania uprawniające do przyjęcia szczepionki.

Źródło:

gov.pl/szczepimysie

gov.pl/koronawirus